Den nye organisasjonen Volda Næringsforum som samlar Volda Industrilag, Volda Reiselvslag og Volda Handelsforeining har gjort avtale med næringshagebedriftene Gneisen Kommunikasjon AS og Kib & Morits AS om utforming av visuell profil og stillingsannonse for tilsetting av dagleg leiar i Volda Næringsforum.