Forprosjekt for Volda Kunnskapspark er no fullfinansiert med kr.400.000 frå Møre og Romsdal fylkeskommune, kr.200.000 frå Volda kommune, kr.100.000 frå Høgskulen i Volda og kr.100.000 frå Sunnmøre Kulturnæringshage AS. Prosjektet skal gå over to år og reie grunnen for etablering av ein ny kunnskapspark knytt til Høgskulen i Volda. Høgskulen i Volda og Sunnmøre Kulturnæringshage har hatt etablering av kunnskapspark i sine respektive planar sidan 2013, og med etablering av det nye Mediebygget på campus i Volda blir Aasen-huset fristilt til kommersialisering av kunnskap som veks fram mellom tilsette og studentar ved Høgskulen. Aasen-huset er som einaste bygg på campus eigd av Volda kommune som med dette prosjektet legg godt til rette for ei storstilt etablering av nye kompetansearbeidsplassar i Volda. Aasen-huset som i si tid vart bygt for å huse Møre og Romsdal Distriktshøgskule har i dag 2500m2 fordelt på to etasjar.