Har du ein god idé? Volda kommune har kr.350.000,- som skal delast ut til dei beste tiltaka i eksisterande eller nye bedrifter i Volda.

Søknad på midla skjer elektronisk via slknadsportalen Regionalforvaltning.no