Faste kontordager for Vestnorsk Filmsenter for gjennomføring av møter i Kulturnæringshagen i Volda:

Merk, dette er tidspunkt kontoret er bemannet for gjennomføring av møter. I tillegg kommer selvsagt vanlige kontordager, innimellom reiseaktivitet i hele fylket.) Dersom du ønsker et møte med Vestnorsk filmsenter, så passer disse datoer godt:

14 og 15 august
29 og 30 august
19 og 20 september
3 og 4 oktober
24 og 25 oktober
14 og 15 november
28 og 29 november
12 og 13 desember

Jørn Lekve – 952 65 973 / jorn@vestnorskfilm.no
Prosjektkoordinator Møre og Romsdal
Vestnorsk filmsenter