Forprosjektet for Volda Kunnskapspark har no fått dei siste ressurspersonane i styringsgruppa på plass:
Aud Folkestad – dekan ved AKF, Høgskulen i Volda
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn – dekan ved AMF, Høgskulen i Volda
Jens Standal Groven – prorektor ved Høgskulen i Volda
Marie Havnsund – entreprenøransvarlig ved Studenttinget i Volda
Tarjei Munthe Vassbotn – Disruptive Technologies AS
Gunnar Solheim – Orgdot AS
Kjell Magne Rindal – eigedomssjef, Volda kommune
May-Britt Roald –  Regional- og næringsavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune