Styret i Sunnmøre Kulturnæringshage AS har i møte 15 februar vedteke publisering av strategi, visjon og mål for næringshagen i 2013. Dokumentet er meint å ha fleire funksjonar, som til dømes:
– informasjonsdokument for våre eigarar, samarbeidspartnarar og andre interessentar,
– mål og aktivitetsskildring for Møre og Romsdal fylkeskommune, SIVA og andre i virkemiddelapparatet,

Følg denne lenkja for å opne dokumentet som er i pdf format: SKNH_Strategi2013