På grunn av smittefaren kring koronavirus har «Starte og drive bedrift dagen» 25 mars blitt avlyst. Saman med Brønnøysundregistra kjem vi attende med arrangementet til hausten.

Starte og drive bedrift-dagen er eit tilbod til deg som vurderer å starte, eller som nylig har startet, eiga bedrift, og her får du møte representantar fra sentrale etatar og private verksemder som vil gi deg ein god start som næringsdrivande.

Tilbakemeldingar frå tidlegare deltakarar viser at ni av ti har hatt svært god nytte og helheitsinntrykk av Starte og drive bedrift-dagen.