1 september NORSK KULTURFOND: Norsk Kulturråd

Prosjektstøtte visuell kunst, fri scenekunst – teater, fri scenekunst – dans, arrangørstøtte musikk, musikerordningen (konserter og turneer), prosjektstøtte barne- og ungdomskultur, prosjektstøtte litteratur, prosjektstøtte kulturvern, andre musikktiltak, andre scenekunsttiltak, fonograminnspillinger, bestillingsverk musikk, utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen, prosjektstøtte andre formål, musikkfestivaler, scenetekstutvikling, kunst og ny teknologi, Kunstløftet, gjestespill/formidling, produksjonsstøtte til kulturtidsskrift, koreografiutvikling, korttidsengasjement koreograf, prosjekstøtte tegneserier, manuskriptutvikling for kunstfaglig litteratur, norsk faglitteratur, faglitteratur kulturvern, barne- og ungdomsblader, norske klassikarutgivingar, innkjøpsordningen for faglitteratur for barn og unge, innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for voksne, innkjøpsordningen for nye norske tegneserier

3 september kl.13:00 FOND FOR LYD OG BILDE: Norsk Kulturråd

Prosjektstøtte

10 september Kort- og dokumentarfilmstøtte Vestnorsk filmsenter 

10 september Langfilm og serier Vestnorsk filmsenter 

14 september Bergen International Film Festival BIFF

Bergen internasjonale filmfestival er en av Nordens største dokumentarfilmmønstringer, og de er stolte av å kunne presentere også det ypperste av norsk dokumentar for et stort og engasjert publikum! De søker etter de beste norske dokumentarene, både lange og korte. Filmene som blir valgt ut vil konkurrere om prisen for Beste norske dokumentar på 40.000 kr og Beste kortdokumentar på 10.000 kr.

Frist for påmelding er 14. september. Påmelding og mer informasjon finner du her

15 september Støttemidler til den kulturelle skolesekken Film og Kino

31 oktober Kort- og dokumentarfilmstøtte Vestnorsk filmsenter