Næringshagen får ofte spørsmål om reglane kring skattefrie honorar. Veldedige eller allmennyttige organisasjonar kan utbetale inntil kr.6.000,- i honorar pr person pr skatteår utan at det trengs trekkast skatt av honoraret. Tidlegare til og med 2013) var beløpsgrensa kr.4.000,-

For andre organisasjonar som firma m.v. er det skattefrie beløpet berre kr. 1.000,-