Lars Skorpen (f. 1960) er engasjert som filmkonsulent (50 %) hjå Vestnorsk filmsenter. Arbeidet hans vil mellom anna være å vurdere prosjektsøknadar og ha ansvar for manus- og prosjektutvikling i prosjekt som filmsenteret støttar. Han kjem og til å vegleie og være pådrivar for utvikling av filmprosjekt fra idé til ferdig film.

Skorpen har solid filmfagleg erfaring og utdanning innen alle sjangrar og format senteret støttar. Han har praktisk bakgrunn i manusskriving, regi og produksjon – og betydelig undervisnings- og konsulenterfaring.

Lars Skorpen er allereie i gang med delar av sine framtidige arbeidsoppgåver, men startar for fullt fyrst i månadsskiftet oktober/november.

For ytterligare informasjon ta kontakt med:
Lars Skorpen, e-post: lars@vestnorskfilm.no, telefon: 55 55 36 44 / mobil: 928 19 335