Næringshagen tilbyd næringsfagleg vurdering i samband med søknad til NAV om dagpengar under etablering av eiga verksemd. Denne ordninga er tilgjengeleg for arbeidssøkande i NAV systemet, og kan inneber at ein gründer etter godkjenning frå NAV kan behalde dagpengane i opptil 12 månadar under etablering av eiga bedrift. Eigendandelen for næringsfagleg vurdering er normalt kr.1500,- inklusive mva. (sjå reglar for dette her)

Kontakt oss for meir informasjon og avtale om møte.

NAV Næringsfagleg vurdering