Det er eit felles ansvar å hindre spreiing av koronaviruset. Næringshagen i Storgata 8 i Volda vil difor være stengt for besøkende frå 13 mars og inntil vidare. Møter og rådgiving vil vi gjennomføre gjennomførast

Foto: CDC, Alissa Eckert

Foto: CDC, Alissa Eckert

via video eller telefon. Vi oppmodar deg difor om å kontakte oss på telefon eller e-post. https://sknh.no/kontakt-oss/