Sunnmøre Kulturnæringshage er første norske medlem i European Creative Business Network (ECBN). ECBN har 131 medlemsorganisasjonar i Europa i 28 land, og no altså og ein representant frå EØS området. ECBN arbeider for dei kreative næringane i Europa og er eit nettverk for medlemmane i høve kompetanseutveksling og prosjektsamarbeid finansiert av EU.

ecnm logo