Næringshagebedrifter

Våre næringshagebedrifter har kompetanse på ei rekkje tenester.