Dei 41 bedriftene vi jobba med i 2016 hadde til saman 90 tilsette, og omsette for 73,4 millionar kroner (eks.mva). Dette gir eit snitt på omlag kr. 815.000,- per arbeidstakar, noko som vi faktisk synest er ganske bra for dei krevjande marknadane som desse verksemdene jobbar innanfor.

Dei fleste av verksemdene held til i Møre og Romsdal, men vi har og bedrifter i næringshageprogrammet som har flytta til Bergen og Oslo. I næringshagen i Volda er 12 av dei 41 bedriftene samlokalisert.