Kvifor skal det ta meir enn ein halvtime å etablere et AS? Eller finne den rette støtteordninga? Slik – praktisk og resultatorientert – tenkjer Næringshagane. Det gjer oss til Noregs mest fruktbare miljø for å foredle idéar, talent og prosjekt til lønsame bedrifter og arbeidsplassar.
Vi gjer det med praktisk hjelp, kompetansebygging og eit fellesskap som stimulerer bedriftene sin kreativitet og innovasjon. Dessutan tilbyd vi høg kompetanse på sunn, forretningsmessig utvikling.
Den nyeste opptellinga synte 60 næringshagar spreidd over heile landet med 1.000 bedrifter og 3.000 arbeidsplassar.