Sunnmøre Kulturnæringshage leiger ut personell til gjennomføring av forprosjektet som den frivillige organisasjonen Kimen Sosiale Entreprenør Volda skal gjennomføre hausten 2016. Sosialt entreprenørskap står i fokus, og ein skal kartlegge moglegheita for etablering av ein meistringsarena for busette flyktningar i Volda der entreprenørskap skal være eit viktig element.