Næringshagen i Volda, Mafoss, ÅKP, Volda Næringsforum og Ørsta Næringskontor arrangerer mandag 28 oktober informasjonsmøter i Ørsta og Ulsteinvik om dei statsfinansierte industrikatapultane. Frå katapulten Future Materials i Grimstad kjem dagleg leiar Aslaug Hagestad Nag som vil

Dagleg leiar i Future Materials katapulten i Grimstad, Aslaug Hagestad Nag

presentere kva katapultane Ocean Technology i Bergen, Manufacturing Technology på Raufoss og Future Materials i Grimstad kan tilby av tenester for industrien. Frå katapulten DigiCat i Ålesund kjem Tom Christian Dahl. 

Dei nasjonale Katapult-sentra skal gjere det enkelt for  bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, slik at idear utviklast raskare, betre og med mindre risiko. Katapult-sentra skreddarsyr tenesta til bedrifta sine behov, enten det er bistand gjennom heile innovasjonsprosessen eller til ei spesifikk, avgrensa utfordring.

Det fins støtteordningar hos både Innovasjon Norge, Næringshagane og Stiftelsen Teknologiformidling for bedrifter som ynskjer å bruke industrikatapultane 

I tillegg til informasjon blir det høve til å avtale en-til-en samtaler med representantane frå katapultane.

Det er laga ei eiga påmeldingsside der du kan velje mellom frukostmøte i Ørsta eller lunsjmøte i Ulsteinvik, og om du ynskjer en-til-en samtale med katapultrepresentant. Arrangementa er gratis, og du kan melde deg på her:
https://sknh.wufoo.com/forms/z1wx359a1f3hjfc/ 

Stad og tid:
Ørsta: Havila Hotel Ivar Aasen kl.09:30 – 12:00
Ulstein: Sunnmøre Folkehøgskule kl.13:00-15:30 

Del gjerne påmeldinga med andre i ditt nettverk som du meiner vil ha nytte av å delta på arrangementet. 

For meir informasjon om Norsk Katapult, sjå:
https://norskkatapult.no 

Eksempel på ordninga i praksis:
https://protomore.no/aktuelt/fra-prat-til-praksis-industriell-3d-printing-med-halaas-og-mohn