Styret i Sunnmøre Kulturnæringshage vedtok 17 oktober handlingsplan for 2014. Planen klargjer strategi, visjon og mål for 2014 og vidarefører mykje av arbeidet som er iverksett i 2013.