Det gjeld og for stillingsannonser. Bulystprosjektet StudiebygdA publiserte si annonse på den best besøkte platforma, og nyttar mediekompetansen til målbedriftene i Sunnmøre Kulturnæringshage. Sjå her

Hadde lova om offentlege anskaffelsar tillete det, hadde dei sikker late søkarane svare med video 🙂