Frå Irmelin Nordahl som er leiar i Vestnorsk Filmsenter har vi motteke fylgjande interessante informasjon for alle som arbeider med dokumentarfilm:

EuroDoc 2013 – en unik mulighet til å knytte sterkere bånd med fagmiljøer og finansiører internasjonalt!

10 utvalgte filmskapere/produsenter med konkrete dokumentarprosjekter får i år mulighet til å delta på workshop 2.-7. Juni i Myrkdalen på Voss. I løpet av denne sesjonen fokuseres det spesielt på budsjettering, finansiering, prosjektutvikling (packaging), pitching og internasjonal co – produksjon.

EuroDoc er spesialdesignet for filmskapere/produsenter av dokumentarprosjekter med nordisk og internasjonalt potensiale, samt for dokumentaravdelinger i tv-stasjoner og konsulenter for dokumentarfilm. Gjennom samarbeid med andredokumentarfilmskapere, samt tett oppfølging fra erfarne mentorer, får deltakere en grundig analyse av eget prosjekt både innholdsmessig og kunstnerisk. Programmet beskrives som en ”dokumentarisk tenke-tank” der ulike innfallsvinkler til historiene kommer frem og ulike produksjonsformer diskuteres, alt for å styrke det enkelte prosjekt spesielt og dokumentarfilmgenren generelt.

Har du et prosjekt under utvikling som du mener passer inn i dette programmet?
Send en søknad til prosjekt@vestnorskfilm.no innen torsdag 7. mars. Se EURODOC2013 for mer informasjon.