Frå nettsidene til Innovasjon Norge kan vi lese: «Etablerertilskudd er et tilbud til gründerbedrifter med vekstambisjoner og en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet. Tilskuddet skal bidra til gjennomføring av nødvendige tiltak i en tidlig oppstartsfase.

Det er spesielt viktig å jobbe med markedet tidlig og teste både forretningsidé og løsning gjennom konkrete tilbakemeldinger fra potensielle kunder. For å lykkes må du teste forretningsidéen og løsningen din mange ganger. Prøve og feile, og ikke minst lære på veien mot å finne den rette forretningsmodellen.»