Registrering av firmanamn i Brønnøysundregisteret gir deg eit regionalt vern. Dei fleste registrerer og sine firmanamn som .no domener og reknar med at dei juridiske rettane då er trygge – men det er dei ikkje. Skal du verne firmanamnet ditt i heile Noreg og domenenamnet ditt må du varemerkeregistrere det i Varemerkeregisteret. Dette gjer du gjennom ein elektronisk søknad i altinn potrtalen, og kostnaden på kr.2600,- for registrering i inntil 3 klasser for 10 års eksklusiv rett til namnet må seiast å være låg.

Les meir om emnet på Patentstyret sine nettsider
Prisane finn du her