Volda kommune satsar på entreprenørskap og skal dei neste to åra drive ein entreprenørskapsLAB for busette flyktningar. Tiltaket vil være eit element i den praktiske språkopplæringa og virke kvalifiserande i høve arbeidslivet. Det er og lagt opp til samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Møre og Romsdal og Sunnmøre Kulturnæringshage skal bidra med bedriftsrådgiving og kompetanseheving i høve lovar og reglar for drift av eiga verksemd for alle innvandrarane som ynskjer å starte for seg sjølv.