SIVA styrkar næringshageprogrammet og nær doblar satsinga på Sunnmøre Kulturnæringshage. Dette gir betydeleg auka moglegheit for virkeområdet til næringshagen, og fasilitetane vi vil kunne tilby våre medlemsbedrifter.